Кинеско-европске асоцијације о грађанским правима

Кинеска асоцијација Европе о грађанским правима је непрофитна организација Било је три политика око 2017 годинешто ће имати значајан утицај на развој организација цивилног друштва: Право на обављање делатности страних невладиних организација у континенталној Кини.