Адвокати Кине. Сви кинески адвокати мрежи.


Кинеско-европске асоцијације о грађанским правима


Кинеска асоцијација Европе о грађанским правима је непрофитна организација Било је три политика око 2017 годинешто ће имати значајан утицај на развој организација цивилног друштва: Право на обављање делатности страних невладиних организација у континенталној Кини.